Reli po galerijama podržavaju: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Pula, Turistička zajednica grada Zagreba, Turistička zajednica grada Pule, Erste banka – Urbanka, Arena Hospitality Group, Journal.hr, Outdoor Akzent